Oferty pracy

Ogłoszenia o pracę dostępne są na stronie internetowej na stronie internetowej
https://kariera.pana.gov.pl
oraz na LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/polska-agencja-nadzoru-audytowego/
Zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych, przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA), z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1, w celach związanych z innymi procesami rekrutacyjnymi, prowadzonymi przez PANA w ciągu 24 miesięcy od daty złożenia niniejszej zgody lub do czasu wycofania przeze mnie zgody.
Zgoda na aktualny proces rekrutacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa art. 221a §1 i 3 oraz art. 221b §1 Kodeksu pracy (podstawowe i dodatkowe dane osobowe), zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych, przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA), z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1, w celach związanych z aktualnym procesem rekrutacyjnym.
Oświadczam, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych oraz do ich sprostowania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie oraz zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej.
Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 9 listopada 2020 (Laura Jastrzębska)