Struktura organizacyjna

Kierownictwo
 • Prezes – Pan Marcin Obroniecki
 • Zastępca Prezesa – Pani Justyna Adamczyk
Departamenty
 • Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej
 • Departament Nadzoru nad Samorządem Zawodowym i Firmami Audytorskimi
 • Departament Kontroli
 • Biuro Prezesa
Rada Agencji
Rada Agencji jest organem kolegialnym, który działa przez uchwały. W skład I kadencji Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wchodzą następujące osoby:
 • Prezes – Pan Marcin Obroniecki
 • Zastępca Prezesa – Pani Justyna Adamczyk

Członkowie:

 • Pani Katarzyna Przewalska, przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych
 • Pani Aleksandra Ostapiuk, przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych
 • Pan Marcin Mikołajczyk, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego
 • Pani Magdalena Wysocka, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego
 • Pan Tomasz Janik, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości
 • Pani Joanna Wielgórska-Leszczyńska, przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
 • Pan Piotr Kamiński, przedstawiciel organizacji pracodawców
 • Pan Jacek Fotek, przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 18 lutego 2022 (Laura Jastrzębska)